SYNDROMA PARKINSON (degeneratívne ochorenie mozgu)

SYNDROMA PARKINSON (degeneratívne ochorenie mozgu)
KYSLIČKA OBYČAJNÁ Charakteristilka choroby
Parkinsonov syndróm môže vzniknúť poškodením mozgových štruktúr akoukoľvek príčinou. Od parkinsonovej choroby musíme odlišovať parkinsonský syndróm, ktorý vzniká na podklade arteriosklerózy a po zápaloch mozgu. V praxi sa vyskytujú tri možnosti: degeneratívne ochorenie ako parkinsonova choroba, pri cievnom poškodení mozgu arteriosiderotický parkinsonizmus a postencefalitický parkinsonizmus.
Ojedinelé prípady vzniku sú pôvodu toxického, poúrazového a pod. Pomerne často parkinsonizmus vzniká i pri podávaní ataraktík (liekov na jasný a pokojný stav mysle, tzv. ataraxiu). Parkinsonov syndróm tvorí jednu z hlavných príčin invalidity až bezvládnosti, má progresívny ( vzostupný) priebeh a zreteľne skracuje čas dožitia u postihnutých osôb.
Klinický obraz sa vyvíja pomaly a nenápadne. Chorý zvyčajne nedokáže presnejšie určiť moment prvých príznakov, medzi ktoré patrí hiavne tremor (tras), preto sa ochorenie nazýva trasľavá obrna. Charakteristický tras prstov na hornej končatine pripomína pohyby ako pri počítaní mincí, a práve tento tras privádza chorého k lekárovi. Chorý stratí i reflexné súhyby horných končatín pri chôdzi, mimike, gestikulácii, žmurkaní ateľ.
K týmto hlavným príznakom sa pridruží aj porucha ortostatických reakcií (udržiavanie rovnováhy), držania tela, ktoré je naklonené s ťažiskom posunutým dopredu, hlava a končatiny sú mierne ohnuté. Vyskytujú sa i poruchy krvného tiaku, poruchy močenia, zvýšený slinotok a produkcia mazových žliaz, zapríčiňujúca charakteristicky mastnú pokožku.
Opis, výskyt a zber liečivej rastliny
Kyslička obyčajná predstavuje súbor rôznych druhov a odrôd z čeľade stavikrvovitých, divorastúcich i záhradných. Je ukazovateľoln kyslej, málo vápnitej pôdy. Mladé, čerstvé listy môžeme pripraviť ako vitamínový šalát. Pozor! Jedovatá kyselina šťaveľová, ktorá je v rastlinách, tvorí s vápnikom nerozpustné
zlúčeniny, ktoré môžu v močových cestách vytváraťpiesok, prípadne kamienky. Deti by rastlinu nemali často užívať, lebo ochudobňuje organizmus o vápnik.
Použitie
Kyslička obyčajná sa nesuší, používa sa len v čerstvom stave. Pri parkinsonovej chorobe sa používa čerstvá šťava z kysličky, získaná v domácej odstredivke. Užívame z nej každú hodinu 3 — 5 kvapiek v čaji z myšieho chvostíka a zvonka ňou masírujeme chrbticu. šťavu pripravíme z listov tejto liečivej rastliny.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *