FYTOTERAPIA

Medicínska prax poukazuje na to, že niektoré choroby sú nevyliečiteľné, avšak fytoterapia nám dokazuje, že mnohé choroby, ako napriklad psoriáza, senná nádcha, niektoré druhy epilepsie a iné ochorenia, sú vyliečiteľné. Vzt’ahy medzi človekom a rastlinami nie sú ešte dosť objasnené. Môžeme povedať, že koreň rastliny je obrazom nervovo-zmyslového centra, predovšetkým hlavy človeka. Listy sú obrazom stredného — rytmického systému a kvety s plodmi sú obrazom látkovej vymeny, čiže údov.
Fytoterapia teda rastlinné liečenie je a možno bude jediným prostriedkom na zachovanie zdravia budúcich pokoleni. Liečivé rastliny tvoria prevládajúci zdroj liečiv. Od dávnoveku slúžili ako najdostupnejší prostriedok proti chorobám. Súčasný farmakochemický výskum liečivych rastlín nie je ukončeny a ešte dlho bude prinášať nové poznatky, ale k zmenám podstatnejšieho rázu pravdepodobne už nedójde.
Rozvoj bylinkárstva dosiahol najväčší rozmach v stredoveku. Mnohé bylinky sa doviezli z cudziny a začali sa pestovaťv záhradkách pri domoch. Na prelome 19. a 20. storočia byĺinkárstvo začalo upadať, lebo do módy prišli chemické prípravky. Ked‘ sa však zistilo, že syntetické preparáty nie vždy spĺňajú očakávanie, ľudia sa začali vracať k bylinkám.

Používanie liečivých rastlín sa neustále rozširuje: pri liečbe jednotlivých ochorení ako dopinok dietetík a v konečnom dôsledku i v liečebnej kozmetike.
Liečivé vlastnosti rastlín závisia od zloženia, množstva a pôsobenia účinných látok, od podmienok, v akých raštlina vyrastala, v akom čase sme ju zbierali, akým spôsobom sme ju sušili a uschovávali. Rastliny používame bud‘ celé, alebo len ich časti.
Každý pacient musí vedieť, akú má diagnózu, a bezpodmienečne sa musí poradit’so svojím ošetrujúcim lekárom, aby sa pri liečbe neprejavili nežiadúce vedľajšie účinky. Pri fytoterapii sa pacient riadi presne predpísaným návodom, nesmie si samostatne liečenie prekombinovať.
Musíme si uvedomiť, že liečenie bylinkami trvá niekedy dIhší čas. To závisí od závažnosti ochorenia, a preto v každej liečbe treba dodržať presné termíny. Pre každú chorobu rastie jedna rastlinka. Každý človek môže utužovať svoje zdravie tým, že už vopred zbiera liečivé rastliny, čaj z nich pije denne alebo v liečebnej kúre, extrakty používa na obklady, masáže, parné zábaly alebo prísady do kúpeľa.
Ked‘ sa rozhodneme používať liečivé rastliny ako prevenciu, mali by sme začať s tými, ktoré posilňujú organizmus a prečisťujú krv. Medzi rastlinky s týmito účinkami patrí cesnak medvedí, veronika lekárska, pfhľava dvojdomá, púpava lekárska, skorocel kopijovitý a iné. Ak aplikujeme liečivé kúry podľa návodu, nemôžu nikdy škodiť. V súčasnom období, ked‘ sa väčšina ľudí priveľmi vzd’aľuje od prirodzeného spôsobu života a doliehajú na nich nebezpečné choroby v dôsledku nesprávnej životosprávy, bude veľmi osožné vrátiť sa k liečivým bylinkám.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *